Strona główna | Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Mechanicznym
 

Oddział Centrum  Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Mechanicznym

 

Kontakt:

     ul. Łukasiewicza 5,

     50-371 Wrocław 

     Bud. B-4, pok. 3.51

     bw10@pwr.edu.pl

 

 

 

 

 

                                      

  wypożyczalnia   tel. 71 320 39 59

  czytelnia             tel. 71 320 26 90 

  dokumentacja     tel. 71 320 35 18  

Godziny otwarcia:

  wtorek – czwartek 8.00 - 18.00

poniedziałek i piątek 8.00 - 15.00

  sobota wg harmonogramu 8.00 - 15.00 

                                                                  

Pracownicy:

Iwona Kretkowska

Daniel Milczarski

mgr Magdalena Stefan

mgr inż. Krystyna Szczerbaniewicz

mgr Joanna Wójcik

mgr Karolina Koncewicz

 

Harmonogram otwarcia

Oddziału Centrum

przy Wydziale Mechanicznym

w soboty

w semestrze letnim  2016/2017

04 marzec 2017    

11 marzec

25 marzec     

01 kwiecień

22 kwiecień 

06 maj

20 maj          

10 czerwiec  

17 czerwiec

24 czerwiec


 

Biblioteka Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej powołana została 1.07.2004 roku w wyniku połączenia zbiorów następujących bibliotek: Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 (B-5), Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej I-19 (B-1), Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji I-24 (B-9) oraz Biblioteki Międzywydziałowej BMW 9-10 (B-1).

 

Harmonogram pracy OCW10 w soboty w semestrze zimowym 2016/2017

 

Zbiory:

 

Mechanika, teoria sprężystości, teoria plastyczności, drgania układów mechanicznych, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, tworzywa sztuczne w budowie maszyn, konstrukcja maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, teoria eksploatacji maszyn i urządzeń, maszyny robocze ciężkie i górnicze, pojazdy lądowe, statki śródlądowe, maszyny i urządzenia hydrauliczne, pojazdy, maszyny i urządzenia transportu bliskiego i dalekiego, maszyny technologiczne, trybologia, metody badań materiałów i konstrukcji, układy napędowe, silniki spalinowe i elektryczne, urządzenia hydrauliczne, elektrotechnika, elektronika, automatyka, mechatronika, diagnostyka maszyn i urządzeń, metody badań materiałów i konstrukcji, korozja, biomechanika inżynierska, logistyka,technologia budowy maszyn, obrabiarki, odlewnictwo, obróbka plastyczna, spawalnictwo, obróbka wiórowa, obróbka erozyjna, inżynieria powierzchni, metrologia techniczna, przyrządy obróbkowe, narzędzia, przeróbka tworzyw sztucznych, jakość wytwarzania, automatyzacja procesów technologicznych, robotyka, wspomaganie komputerowe projektowania i wytwarzania maszyn. 

 

Zbiory biblioteki to również wydawnictwa ciągłe: czasopisma krajowe i zagraniczne (ok. 249 tytułów, w tym 136 zagranicznych). Gromadzone są również prace doktorskie i habilitacyjne, raporty z badań naukowych serii SPR (sprawozdania) i PRE (preprinty). Do zadań Biblioteki należy dokumentowanie wyników badań naukowych pracowników i doktorantów Wydziału Mechanicznego.

 

Studentom udostępniane są instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale. Biblioteka ma dostęp on-line do informacji o zbiorach znajdujących się we wszystkich bibliotekach Uczelni poprzez centralny katalog komputerowy.

 

W skład pomieszczeń wchodzą: wypożyczalnia, nowoczesna czytelnia (40 miejsc) z wolnym dostępem do księgozbioru lektoryjnego oraz czasopism polskich i zagranicznych, katalogi kartkowe i komputerowe, magazyn książek z regałami kompaktowymi oraz pracownia merytoryczna dla pracowników Biblioteki. Powierzchnia Biblioteki wynosi ok.300 m2.

 

W Bibliotece zamontowano bramkę kontrolną, która chroni zbiory przed kradzieżą

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty