Strona główna | Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 

PEŁNOMOCNIKIEM DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM  (powłany uchwałą RW z dnia 26.09.2012) na kadencje 2012-2016 jest:

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew MIRSKI

 

Na posiedzeniu RW dnia 19.12.2012 została powołana WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (uchwała nr 83/6/2012 do 2016) w składzie:

 

1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – prodziekan
3. dr inż. Grzegorz Pękalski – prodziekan
4. dr inż. Adam Jednoróg – prodziekan
5. dr inż. Tadeusz Lewandowski – prodziekan
6. dr inż. Mirosław Bocian – prodziekan
7. dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr - członek Rady ds. Jakości Kształcenia w PWr, przewodniczący komisji hospitacyjnej na stud. doktoranckich i podyplomowych
8. prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek – opiekun kierunku MBM
9. dr inż. Kamil Krot - opiekun kierunku AiR
10. dr inż. Anna Burduk - opiekun kierunku ZIP
11. prof. dr. hab. inż. Tomasz Nowakowski - opiekun kierunku TRN
12. dr inż. Jacek Reiner - opiekun kierunku MTR
13. dr hab. inż. Celina Pezowicz – opiekun kierunku IB
14. prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz – kierownik studiów doktoranckich
15. dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński – przewodniczący komisji hospitacyjnej MBM
16. prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński - przewodniczący komisji hospitacyjnej AiR
17. prof. dr hab. inż. Tomasz Koch- przewodniczący komisji hospitacyjnej ZIP
18. prof. dr hab. inż. Jan Kulczyk - przewodniczący komisji hospitacyjnej TRN
19. dr hab. inż. Zbigniew Zimniak - przewodniczący komisji hospitacyjnej MTR
20. dr hab. inż. Jerzy Detyna - przewodniczący komisji hospitacyjnej IB
21. dr inż. Barbara Sujak-Cyrul – członek komisji hospitacyjnej ZIP
22. mgr inż. Małgorzata Jamroz – kierownik Sekcji Administracyjnej Wydziału
23. Sylwia Rumin- pracownik administracyjny Wydziału
24. mgr inż. Paweł Maślak – doktorant
25. mgr inż. Tomasz Dobosz – doktorant
26. inż. Adrian Duleba - student MBM II ST
27. inż. Dawid Chyl - student MBM II ST
28. Sebastian Jędzierowski -  student TRN I ST
29. Katarzyna Markuszewska - student ZIP I ST
30. Konrad Perdek- student ZIP I ST
31. Dawid Malec – student MBM II ST ang.

 

Wydziałowy Zespoł ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym:
1. prof. A. Ambroziak - przewodniczący
2. dr G. Pękalski - prodziekan
3. dr A. Jednoróg - prodziekan
4. dr M. Bocian - prodziekan
5. prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek – opiekun kierunku MBM
6. dr inż. Kamil Krot - opiekun kierunku AiR
7. dr inż. Anna Burduk - opiekun kierunku ZIP
8. prof. dr. hab. inż. Tomasz Nowakowski - opiekun kierunku TRN
9. dr inż. Jacek Reiner  - opiekun kierunku MTR
10. dr hab. inż. Celina Pezowicz – opiekun kierunku IB
11. prof. P. Cichosz - kierownik studiów doktoranckich
12. dr B. Sujak-Cyrul
13. P. S. Rumin
14. mgr inż. P. Maślak - doktorant
15. D. Chyl - MBM - student
16. S. Jędzierowski TRN - student
17. K. Perdek ZIP - student

 

Wydziałowy Zespoł ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym:
1. prof. Z. Mirski - przewodniczący
2. dr inż. T. Lewandowski - prodziekan
3. dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. PWr - członek Rady ds. Jakości Kształcenia w PWr, przew. Kom. Hosp SD i SP
4. dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr  – przewodniczący komisji hospitacyjnej MBM
5. prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński - przewodniczący komisji hospitacyjnej AiR
6. prof. dr hab. inż. Tomasz Koch- przewodniczący komisji hospitacyjnej ZIP
7. prof. dr hab. inż. Jan Kulczyk - przewodniczący komisji hospitacyjnej TRN
8. dr hab. inż. Zbigniew Zimniak, prof. nadzw. PWr  - przewodniczący komisji hospitacyjnej MTR
9. dr hab. inż. Jerzy Detyna - przewodniczący komisji hospitacyjnej IB
10. mgr inż. M. Jamroz
11. mgr inż. T. Dobosz – doktorant
12. A. Duleba – MBM - student
13. D. Malec – MBM ang.- student
14. K. Markuszewska – ZIP- studentka

 

Podstawy prawne:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty